Sema Akyurek

 

Sema AKYÜREK, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nde 2002 yılında tamamladı. Mezuniyetini takiben 2002 yılında, İstanbul Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başlayan AKYÜREK, Prof. Dr. Mine ANĞ KÜÇÜKER yönetimindeki  “Salmonella Tyhphimurium ve Salmonella Enteritidis suşlarının bazı biyolojik özellikleri üzerine bir çalışma” başlıklı yüksek lisans tezini 2005 yılında tamamladı. 2005-2007 yılları arasında TİBO’da (Tanısal İnovatif Biyoteknoloji Organizasyonu) proje sorumlusu, 2007-2010 yılları arasında Bio-Rad’da uygulama uzmanı olarak görev yaptı. AKYÜREK, 2010 yılından beri TÜBİTAK UME Kimya Grubu Biyoanaliz Laboratuvarı’nda uzman araştırmacı olarak çalışmakta olup moleküler biyoloji ve biyometroloji projelerinde görev almaktadır. TÜBİTAK İkili İşbirliği Proje Programları Çerçevesinde “Türkiye – Güney Kore İşbirliği ile Gen Metilasyon Ölçümleri için Uluslararası Standart Sistem Geliştirilmesi” isimli projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır. AKYÜREK TÜBİTAK UME’de çalıştığı süre içinde uluslararası karşılaştırmalarda görev almaya devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi Moleküler Tıp Anabilim Dalı’nda “Prostat Kanseri Hastalarında GSTP1, APC, RASSF1A, RARβ2 Gen Metilasyon Profillerinin Araştırılması” başlıklı tezi Prof. Dr. Turgay İSBİR danışmanlığında doktora programına devam etmektedir. Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Biyometroloji alanlarında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 4 makalesi vardır.