Doç.Dr. Nilgün TOKMAN

Nilgün TOKMAN, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 1993 yılında tamamladı.  Mezuniyetini takiben aynı bölümde 1996 yılında yüksek lisansını alan TOKMAN, 1997-1998 yıllarında özel bir şirkette araştırma geliştirme bölümünde kimya yüksek mühendisi olarak göreve başladı. Burada ayçiçeği tohumundan ayçiçeği yağı üretimine kadar olan proseslerde hem analiz aşamasında hem de proses geliştirme aşamalarında çalıştı. 1998-1999 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimyagerlik Programı’nda Prof. Dr. Süleyman AKMAN danışmanlığında “Grafik Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Bizmut ve Demir Üzerine Bazı İnorganik Tuzların Girişim Etkilerinin Araştırılması“ isimli doktora tezini tamamladı ve doktor unvanını aldı. Doktora süresince İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde geçici olarak görevlendirildi. 2008-2016 yıllarında TÜBİTAK UME Kimya Grubu Laboratuvarları’nda araştırmacı, uzman araştırmacı ve başuzman araştırmacı olarak görev aldı. Çalışmalarını referans malzemeler ve eser element tayinleri üzerine yoğunlaştıran TOKMAN, uluslararası karşılaştırmalarda, metodun geçerli kılınması ve ölçüm belirsizliği hesaplanması eğitimlerinde, TrainMiC aktivitelerinde, EMRP projelerinde, yeterlilik testi çalışmalarında görev aldı. Ayrıca TÜBİTAK UME’de çalıştığı süre içinde ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri hazırladı ve bu projelerde yürütücülük ve araştırmacı görevi yaptı. 2010-2011 yıllarında IPA projesi kapsamında Institute for Reference Materials and Measurements (EC-JRC-IRMM, Geel, Belçika) kurumunda uzun süreli eğitim aldı. 2012-2014 yıllarında Kimya Grubu İnorganik Kimya Laboratuvarı sorumluluğu görevini yürüttü. 2014-2016 yılları arasında EURAMET İnorganik Analizler Alt Komite Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 yılından itibaren TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı’nda başuzman araştırmacı olarak görev almaktadır. Analitik kimya alanında yayımlanmış 21 adet makalesi, 25 adet uluslararası bildirisi, 9 adet ulusal bildirisi ve uluslararası kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.