Doç.Dr. Müslüm AKGÖZ

Doç.Dr. Müslüm AKGÖZ, lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde 1993 yılında,  Yüksek Lisans eğitimini de yine aynı bölümde 1996 yılında tamamlamıştır. 1996-2006 yılları arasında Worcester Politeknik Enstitüsü’nde (Worcester, MA, ABD) Biyokimya alanında doktora derecesini almıştır. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2001-2004 yılları arasında doktora sonrası araştırmalarını G-proteinlerin sinyal iletimindeki rollerinin aydınlatılması konusunda yapmış ve G-proteinlerin daha önce bilinmeyen hareketlerinin tespit edilmesi ile 4 adet makale basılmış ve 2 adet patent başvurusu yapılmıştır.  2004-2007 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve doçentlik derecesini almıştır.

Dr. AKGÖZ, 2008 yılından beri TÜBİTAK UME Biyoanaliz Laboratuvar’ının altyapısının kurulması çalışmalarına katkıda bulunmuş olup halen laboratuvar sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Biyoanaliz Laboratuvarı’nda biyometroloji alanında referans ölçüm metotlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte olup DNA, RNA ve protein makrobiyomoleküllerin miktarlarının yeni referans yöntemlerle belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Biyometroloji alanında TÜBİTAK İkili İşbirliği projeleri, FP7-EMRP ve H2020-EMPIR projelerinde görev almaktadır.