Merve ÖZTUĞ KILINÇ

Merve ÖZTUĞ KILINÇ,  lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde 2006 yılında tamamladı.  2006 yılında, ABD, California State University, Long Beach’ te burslu yüksek lisans öğrenimine başlayan ÖZTUĞ, Prof. Dr. Paul WEERS yönetimindeki  “Apolipophorin III / Lipopolisakkarit (LPS) komplekslerinin karakterizasyonu” başlıklı yüksek lisans tezini 2009 yılında tamamladı. ÖZTUĞ, yüksek lisans yaptığı süre boyunca genel kimya laboratuar derslerinde öğretim asistanı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında University of California, Los Angeles (UCLA)’ da Diferansiyel Proteomiks Labarotuvarları’nda araştırmacı olarak görev yapmıştır.  ÖZTUĞ, Eylül 2011’ den beri TÜBİTAK, UME, Biyoanaliz Laboratuvarı’nda çalışmakta olup protein biyokimyası, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji ile ilgili biyometroloji projelerinde görev almaktadır.“Metaproteomic yaklaşımlar ile yeni enzim keşfi” başlıklı tezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda doktora tez aşamasındadır. Biyokimya, Moleküler Biyoloji alanlarında uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 8 makalesi vardır.